હોમ > પ્રોડક્ટ્સ > સેન્સર્સ, ટ્રાન્સડ્યુસર્સ > મેગ્નેટિક સેન્સર્સ - સ્વિચ (સોલિડ સ્ટેટ)

મેગ્નેટિક સેન્સર્સ - સ્વિચ (સોલિડ સ્ટેટ)