હોમ > અમારો સંપર્ક કરો

    કૃપા કરીને yic-electronics.com નો સંપર્ક કરો

અમારો સંપર્ક કરો

કોર્પોરેટ મુખ્ય મથક

કંપની નું નામ: YIC ઇન્ટરનેશનલ કું., લિમિટેડ

સરનામું:એકમ એ 5-બી 5 નંબર 509, 5 / એફ સિંગ વિન ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ, 15-17 શિંગ યીપ સેંટ, ક્વન ટોંગ, કોલૂન, હોંગકોંગ

  1. બેંક માહિતી
  2. એક વિનંતી વિનંતી
  3. વિતરણ બ્રાન્ડ
  4. ઇમેઇલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો